สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงวรัญญา  ปทุมานนท์
 
1. นางภูษณิศา  สุนนทราช
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71.6 เงิน 16 1. เด็กหญิงอรนิช  หันยัง
 
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลิตา  ปัจจัยยัง