สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชวลิต  ยุภิญโญ
 
1. นายไสว  พุทธิเสน
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41.62 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธนโชติ  ลีหล้าน้อย
2. เด็กหญิงนลิน  รัตนะ
3. เด็กหญิงวายุภักษ์  สีโท
 
1. นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี  บุญถม