สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอมพะลาน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  คะนองมาตร
2. เด็กชายศิวกร  คำภา
3. เด็กชายสุรเดช  ชินรัมย์
 
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานิดา  พาเจริญ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  พรลำเดช
3. เด็กหญิงปุสยา  สมศรี
 
1. นางละไม  พิเศษ
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  ยอดเสนา
2. เด็กชายสิรภัทร  พูลวงศ์
3. เด็กหญิงอลิสา  น้อยสุพรรณ
 
1. นางอรชร  ปะวันโน