สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงทุติมา  ดวงตา
 
1. นายคำตัน  สุดโต
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 26    
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  วิไลพรหม
 
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 5 เข้าร่วม 14