สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายจักรพงศ์   สุวรรณศรี
 
1. นายโชค   มะลิรัตน์