สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สำราญดี
 
1. นายวรวิทย์  อุปทา