สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83.2 ทอง 13 1. เด็กชายนัชชา   กึกไธสง
 
1. นายสุระชัย   ภูกาเมฆ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราพงษ์  เมืองเดช
2. เด็กหญิงปณิดา  พระนาจันทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กิ่วไธสง
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทับละ