สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาค่าย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิเชษฐา  บริบาล
 
1. นางเปรียญ  หอมทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบงกช  จอดนอก
2. เด็กชายพีรพร  สุทธิสาร
3. เด็กหญิงภัทรภา  คำดำ
4. เด็กชายวัฒนชัย  รุดโถ
5. เด็กชายอนุชา  พุ่มโต
 
1. นางชุติมา  ใจวงค์ผาบ
2. นางเปรียญ  หอมทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรธีรา  พลรัตน์
2. เด็กชายพัรภัทร์  มีชัย
3. เด็กชายพิเชษฐา  บริบาล
4. เด็กชายวีรพงษ์  เสามั่น
5. เด็กหญิงเปรมวดี  เมืองนาม
 
1. นางอำนวย  ตังศุภศิริ
2. นางเปรียญ  หอมทอง