สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.6 ทอง 14 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิมศิริวัฒน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  มนไธสง