สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงศิรินภา  เดชชัย
 
1. นางบัวผัน  เพียรโคตร
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42.37 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายคชรัตน์  พิมวัน
2. เด็กชายนวันธร  เพ็งแข
3. เด็กชายวุฒิชัย  ปาสาวัน
 
1. นางนิภา  รัตนพร
2. นางวรุณรัตน์  ประทุมวัน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 1. นายกิตติภัฎ  ผดาวัน
2. นายศตพล  กระแสเทพ
 
1. นางสถาพร  บุตรสำราญ
2. นายอนุรักษ์  บูรณธนิต