สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจุรีรักษ์   ภาเจริญสุข
2. นางสาวทิพย์อักษร   มหาดไทย
 
1. นายกิตติศักดิ์  พลสิทธิ์
2. นายสุดใจ    อุบลบาล