สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 52.08 เข้าร่วม 6    
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25.63 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกาณวัฒน์  คลังแสง
2. เด็กชายคีตภัทร  คำกองแก้ว
 
1. นายสมจิตร  โนศรี