สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายอรณี  เท่าสิงห์
 
1. นางวนิดา  ศรีอ่อนหล้า
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  อุประ
 
1. นางทรงสุดา  เอมราช
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  จำปา
 
1. นางปณิตา  ปิ่นสุวรรณ