สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 3.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายสุริยา  ธูปเทียน
 
1. นางสาววัชรา  บุบผารัตน์