สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  ปาปะไพ
 
1. นางอุลัย  ม่วงทำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงจารุมน  นามหาพิสม์
2. เด็กชายชัยโย  โพธิ์หล้า
 
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.75 ทอง 4 1. เด็กชายนาวิน   ดาราวรรณ์
 
1. นางคำนวณ   บุญศรี