สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวรรณกร  แสงหิรัญ
 
1. นางอัชรายุ  ชูชะกา
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 52.9 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สาระบัว
2. เด็กชายธนวัฒน์  จริยามา
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพงษ์  พิมพ์ภักดี
2. เด็กชายเดชดนัย  ยานแก้ว
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงนภากานต์  สีสันเทียะ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  แซ่กัว
 
1. สิบเอกสัญชัย  ภาจันคู
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชนิดา  ปุริสังข์
 
1. นางสาววิสาขะ  สิริสัมพันธ์ชัย
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงเกศรา  ปะนามเท
 
1. นางอังคณาพร  คำแสนพันธ์