สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  บุญเรือ
2. เด็กหญิงชลดา  รจนาสม
3. เด็กหญิงนัฐสิมา  พลตรี
 
1. นางสมัย  คุณสีขาว
2. นายสุรินทร์  เณรสุวรรณ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.8 ทอง 15 1. เด็กหญิงจิรนุช  ราชบุรี
2. เด็กหญิงชลิตา  สืบสิงห์
 
1. นางสมัย  คุณสีขาว
2. นายสุรินทร์  เณรสุวรรณ