สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชณัชฎา  จันทะนันต์
2. เด็กหญิงปัญญาพร  รุนพงษ์
 
1. นายวีระพันธ์  สังฆมณี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงชุติมา  ไปดง