สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.82 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ภูบาทา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อุดมโภชน์
 
1. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.36 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จ้อยนุแสง
2. เด็กชายนภปฎล  หมื่นแก้ว
 
1. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
2. นางเสวียน  ประวรรณถา