สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.36 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพีระพัฒน์  สีละมี
2. เด็กชายวัชราวุธ  สุขเกษมศิลป์
 
1. นางเยาวรัตน์  ชินภักดี