สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 51.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจักรพันธ์  เหง่าวังจาน
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  มัทรา
 
1. นายสมหมาย  สุทธิเภท
2. นายหนูกัน  มะปะเท