สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ติลาโพธิ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  พรจันทร์ท้าว
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุจินตนาภรณ์  ติดวงษา
 
1. นางบัลลังก์  พรจันทร์ท้าว
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายทิวากร  หนูแก้ว
 
1. นางยุภาภรณ์  แก้วบุดดา
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65.87 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรวุฒิ  ศัตรู
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญใหม่
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ชิลวงษ์
 
1. นายสายัณต์  แก้วบุดดา
2. นางอรุณ  จ้อยอารีย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.25 ทอง 14 1. เด็กหญิงอมินตรา  พรดี
 
1. นางอรุณ  จ้อยอารีย์
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิมิทา  ช่างยา
 
1. นางอุทัย  บุญโรจน์