สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ติลาโพธิ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  พรจันทร์ท้าว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.25 ทอง 14 1. เด็กหญิงอมินตรา  พรดี
 
1. นางอรุณ  จ้อยอารีย์
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิมิทา  ช่างยา
 
1. นางอุทัย  บุญโรจน์