สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ดงพระจันทร์
 
1. นางสาวปิยพร  อาระหัง