สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 19.37 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายนวพล   สุขสำราญ
2. เด็กชายปริญญา   นามวงษ์
 
1. นางนงนุช  ฤทธิสิงห์
2. นางราตรี   แสนเย็น
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพัดสน   สาสีดา
2. เด็กชายอนุชิต   หัสโก
 
1. นางภคพร   มูลธรา
2. นายวีระชัย   แสงโทโพธิ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ดาบุตรดี
2. เด็กชายปฐมพงษ์   ชิณศรี
 
1. นายบรรเทิง   รัตนเถรา
2. นายวัชรินทร์   ศรีโยวงค์