สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงศิริภาพร  โทดำมา
 
1. นางสาวอำนวยพร  ลีสี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงวรรณณิภา  วรรณะวิจิต
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ปะโมทะโก
 
1. นางสาวนฤบล  ธรรมพล
2. นางสาวอำนวยพร  ลีสี