สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37.23 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวัชรพล  ชนะบุญ
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุญเพ็ง
 
1. นายปฐมพงษ์  อัปมระกา
2. นางสมฤดี  สุปะติ
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32.82 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐนันท์  ปลาปัง
2. เด็กชายสิทธิชัย  แป้นประโคน
 
1. นายปฐมพงษ์  อัปมระกา
2. นายสุรพงศ์  ก้านสรรไชย