สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 8    
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11    
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกานต์  ทองพลอย
2. เด็กชายธีระพงษ์  ปะวะเสนัง
3. เด็กหญิงเกสรปทุมมา  อยู่อินทร์
 
1. นางยุภาภรณ์  ภูชื่นแสง
2. นางเจียมจิต  สมสรี
 
4 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายธณพล  อนันท์
 
1. นายวรรควุฒิ  สมศรี
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84.2 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐพรชัย  ไร่รัตน์
 
1. นางยุภาภรณ์  ภูชื่นแสง
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพล  คำสอนพันธ์
 
1. นายประพต  ปะวันนา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพร  ลาวัลย์
2. เด็กชายมินธาดา  ปะวันนา
 
1. นายประพต  ปะวันนา
2. นางยุภาภรณ์  ภูชื่นแสง