สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายภูวดล  ต้นทอง
 
1. นายไชยณรงค์  ประพฤติใน