สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุพิน  พานดร
 
1. นายชูศิลป์  นามเมืองคุณ
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ปักกังวะยัง
 
1. นายประมวล  ประมายะยัง
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายธนกฤต  ปะโปตินัง
 
1. นายประมวล  ประมายะยัง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพรรณิภา  วิรุฬโรจน์
 
1. นายปัญญา  บาริศรี