สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ (วาปีปทุม) สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.6 ทอง 6 1. เด็กชายคงคา  สุคุณา
 
1. นางวิภาวี  ขจรโมทย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิณัฎฎา  ประสงค์สันต์
 
1. นางวิภาวี  ขจรโมทย์