สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงศศิธร  ประวรรณมาตา
 
1. นายจรินทร์  คณะศรี
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงบุญยดา  ประเสริฐแก้ว
 
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายอภิชัย   ปะลาโพธิ์
 
1. นายจำเนียร   ปะเมนาโพธิ์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายอภิชัย   ปะลาโพธิ์
 
1. นางจำเพียร   ปะเมนาไพร