สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเต่า สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 92.25 ทอง 14 1. เด็กชายคมคาย   กุมผัน
2. เด็กชายปกรศิลป์   แสงสุดตา
3. เด็กชายอนุพงษ์   โคตรบรรเทา
 
1. นายมานิต    อาจนิยม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีกุลคร
 
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภาวัน  เทาดี