สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงโชติรัตน์  อัปมาเก
 
1. นายรัศมี  เรืองสมบัติ