สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายโสภณัฐ  ปราณี
 
1. นายนิวัต  แคนสา
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายพงศกร  กุณโฮง
 
1. นายนิวัต  แคนสา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรอินทร์  อุลนาจันทร์
 
1. นายนิวัต  แคนสา