สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านก่อ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.6 ทอง 6 1. เด็กชายสิทธิชัย  ไตรรัตน์
 
1. นางสาวภัชรา  ไวยมาตร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 13 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  มะโร
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  วาลมูลตรี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลณิชา  ชาวพงษ์
2. เด็กหญิงวิชุดา  เจริญดี
 
1. นางอาภรณ์  มะปะเข
2. นายเชาวฤทธิ์  อาระหัง
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. นายชลณิชา  ชาวพงษ์
2. เด็กหญิงวิชุดา  เจริญดี
3. เด็กหญิงอัฐติยา  โยอาศรี
 
1. นางทองจันทร์  คำกอง
2. นางพิไรภรณ์  แสนบุดดา