สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนท่อน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายกวิน  ปาปะเค
2. เด็กชายณัฐพล  ปฏิสัจจ์
3. เด็กชายวรเทพ  ศรีรักษา
 
1. นายสถิต  ปาปะขา