สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกยาง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
2 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑