สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสารัช  คาระโก
2. เด็กหญิงสไบแพร  เพชรสีสุข
 
1. นางเสาวคนธ์  ลาตรินทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81.75 ทอง 16 1. เด็กหญิงกชกร  ปินะกา
2. เด็กชายธีรภัทร์  สระแก้ว
 
1. นายประชา  สาคำ
2. นางสุนนย์  ปิดตานัง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงนันธนา  ครองวัง
 
1. นางสมพิศ  แพงจันทร์