สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 45.24 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายภุมรินทร์   พลศิลป์
2. เด็กชายอาณัฐ  ฮุปยาง
 
1. นางสาวภัทราวรรณ   สอนวาปีแก้ว
2. นายวัฒนา  คำมุก
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายธนากร  ปานกล่ำ
2. เด็กชายภานุพงษ์  โฮนทุมมา
 
1. นางมลิวรรณ  จ
2. นายวันชาติ  ชัยพิพัฒน์