สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรผะกา
 
1. นายทองใส  หมื่นศรี