สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงญานิศา  พราวแดง
 
1. นางพุทธา  ลาธิโน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จันกอ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ภูสนงาม
 
1. นางภัทรพร   ปินะภา
2. นางมยุรี  ติดวงษา