สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองยอดน้อย
 
1. นางภัทรพร   ปินะภา
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. นายธวัชชัย  จันฉว่่าง
 
1. นางภัทรพร  ปินะภา