สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐวิภา   บำรุงนอก
2. เด็กหญิงรุจิรา  ปักการะโก
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีภูวงษ์
 
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.4 ทอง 7 1. เด็กชายนพกร  อุปัชฌาย์
2. เด็กหญิงเกวลี  โทแสง