สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเขมอัปสร  สอนแก้ว
 
1. นางชนากานต์  กาหลง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 1. นายวัชรินทร์  คลื่นสนั่น
2. นางสาวอรอุมา  ดงนอก
 
1. นายกฤษดา  สวัสดิ์ถาวร
2. นายจิตรกร  ลีหล้านอย