สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หลงสิม
2. เด็กชายสุริยา  บุญเกิน
 
1. นางพิไลวรรณ์  วัชรสุนทร
2. นางวรกมล  ปัตตาเนย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปัดตาเนย์
2. เด็กหญิงกิตติมา  ภูคำศักดิ์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยอดบุญมา
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ปัดตาลาโพธิ์
5. เด็กหญิงภัทรวดี  สวัสดิ์นที
6. เด็กหญิงศิริรักษ์  ปาสารัก
7. เด็กหญิงสุปราณี  ปินะสา
8. เด็กหญิงอภิสรา  พิมยัง
9. เด็กหญิงเกวลิน  กันหาเรียง
10. เด็กหญิงเขมิกา  จันภักดี
 
1. นางพิไลวรรณ์  วัชรสุนทร
2. นางมะลิวัลย์  พุ่มอยู่