สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.24 ทองแดง 8 1. เด็กชายจรัส  ไชยบุญ
2. เด็กชายชนาธิป  ปิดตานัง
 
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกุสุมา  คำสีแก้ว