สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายถิรวุฒิ  จันทร์ภักดิ์
 
1. นายสุวิทย์  พันแสง