สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจีรสิน  ทิ้งโคตร
 
1. นางกิ่งกานต์  สวัสดี
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยมีเขียว
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  สวัสดี
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  มุกดาตระกูล
 
1. นายอินทร์  สีเชียงหา