สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรศิริ   ตื้อเปลี่ยน
 
1. นายเดลิก   ถุงออด
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กชายชัยยันต์  กูนา
2. นางสาวปพิญญา  ศรีสมศักดิ์
 
1. นางปรีดาวรรณ  ถั่วอรัญ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 86 ทอง 4